Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2011/101/ОВППС на Съвета и Регламент (EО) № 314/2004 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Зимбабве 2021/C 59/03