Rådets afgørelse (EU) 2019/1573 af 16. september 2019 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Sverige