Решение (ЕС) 2019/1573 на Съвета от 16 септември 2019 година за назначаване на заместник-член, предложен от Кралство Швеция, в Комитета на регионите