Predmet C-240/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 16. siječnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Korkein hallinto-oikeus – Finska) – E (Zahtjev za prethodnu odluku — Državljanin treće zemlje koji nezakonito boravi na području države članice — Prijetnja za javni poredak i nacionalnu sigurnost — Direktiva 2008/115/EZ — Članak 6. stavak 2. — Odluka o vraćanju — Zabrana ulaska na područje država članica — Upozorenje u svrhu zabrane ulaska u schengensko područje — Državljanin koji posjeduje valjanu dozvolu boravka koju je izdala druga država članica — Konvencija o provedbi Schengenskog sporazuma — Članak 25. stavak 2. — Postupak savjetovanja između države članice koja izdaje upozorenje i države članice koja je izdala dozvolu boravka — Rok — Nepostojanje stajališta konzultirane države ugovornice — Posljedice na izvršenje odluka o vraćanju i zabrani ulaska)