93/326/ETY: Komission päätös, tehty 13 päivänä toukokuuta 1993, yhteisön ekotuotemerkkiä koskevien kustannusten ja maksujen suuntaviivoista