Ispravak Odluke Vijeća (ZVSP) 2018/1787 od 19. studenoga 2018. o izmjeni i produljenju Odluke 2010/96/ZVSP o vojnoj misiji Europske unije za doprinos osposobljavanju somalijskih snaga sigurnosti (SL L 293, 20.11.2018.)