Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9275 – Intermediate Capital Group/Grupo Konectanet/Konecta Activos Inmobiliarios) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP.)