Mål C-6/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 juli 2013 (begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen — Finland) — P Oy (Statligt stöd — Artiklarna 107 FEUF och 108 FEUF — Kriterium avseende ”selektivitet” — Förordning (EG) nr 659/1999 — Artikel 1 b i — Befintligt stöd — Nationell lagstiftning om inkomstskatt för juridiska personer — Avdrag för redovisade förluster — Avdragsrätt föreligger ej vid ägarväxling — Undantagstillstånd — Skattemyndighetens utrymme för skönsmässiga bedömningar)