ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)) Komisja Rybołówstwa Sprawozdawczyni: Rosanna Conte