Odluka Vijeća od 25. travnja 2017. o novom sastavu Upravnog odbora Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja