Mål T-459/13: Talan väckt den 23 augusti 2013 — Larrañaga Otaño mot harmoniseringsbyrån (GRAPHENE)