C-361/19. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2021. január 27-i ítélete (a College van Beroep voor het bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – De Ruiter vof kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Előzetes döntéshozatal – Közös agrárpolitika – A mezőgazdasági termelők támogatásának rendszere – 1306/2013/EU rendelet – A 97. cikk (1) bekezdése és a 99. cikk (1) bekezdése – Közvetlen kifizetések – A kölcsönös megfeleltetés szabályainak megsértése esetén alkalmazott csökkentések és kizárások – A csökkentés százalékos mértékének megállapításához figyelembe veendő év meghatározása – Arányos, hatékony és visszatartó erővel rendelkező szankciók – 809/2014/EU végrehajtási rendelet – A 73. cikk (4) bekezdése első albekezdésének a) pontja)