Predmet C-361/19: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 27. siječnja 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio College van Beroep voor het bedrijfsleven – Nizozemska) – De Ruiter vof/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednička poljoprivredna politika – Sustav potpora poljoprivrednicima – Uredba (EU) br. 1306/2013 – Članak 97. stavak 1. i članak 99. stavak 1. – Izravna plaćanja – Smanjenja i ukidanja u slučaju nepridržavanja pravila o višestrukoj sukladnosti – Određivanje godine koju treba uzeti u obzir radi izračuna postotnog smanjenja – Proporcionalne, učinkovite i odvraćajuće kazne – Provedbena uredba (EU) br. 809/2014 – Članak 73. stavak 4. prvi podstavak točka (a))