Sag C-361/19: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. januar 2021 — De Ruiter vof mod Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het bedrijfsleven — Nederlandene) [Præjudiciel forelæggelse – fælles landbrugspolitik – støtteordning for landbrugere – forordning (EU) nr. 1306/2013 – artikel 97, stk. 1, og artikel 99, stk. 1 – direkte betalinger – nedsættelser og udelukkelser ved manglende overholdelse af reglerne om krydsoverensstemmelse – fastlæggelse af det relevante år for beregning af den procentvise nedsættelse – forholdsmæssige, effektive og afskrækkende sanktioner – gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 – artikel 73, stk. 4, første afsnit, litra a)]