Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/678 оd 29. travnja 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 o razinama aktiviranja za dodatne carine za rajčice, krastavce, stolno grožđe, marelice, trešnje, osim višanja, breskve, uključujući nektarine, i šljive