Sag T-18/17: Rettens kendelse af 22. september 2017 — Den Tjekkiske Republik mod Kommissionen