Vec T-20/19: Žaloba podaná 11. januára 2019 – Pablosky v EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)