Υπόθεση T-20/19: Προσφυγή της 11ης Ιανουαρίου 2019 — Pablosky κατά EUIPO — docPrice (mediFLEX easystep)