Sag C-423/92: Sag anlagt den 20. december 1992 af NTN Corporation mod Rådet for De Europæiske Fællesskaber