Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/22 оd 14. prosinca 2018. o donošenju dvanaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za sredozemnu biogeografsku regiju (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 8534)