Uredba Komisije (EU) br. 1121/2014 оd 20. listopada 2014. o zabrani ribolova lista običnog u zonama VIII.a i VIII.b za plovila koja plove pod zastavom Španjolske