Komission asetus (EU) N:o 1121/2014, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014 , Espanjan lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIIa ja VIIIb