Presuda Općeg suda (peto vijeće) od 20. ožujka 2013.$