2013/482/EU: Odluka Vijeća od 30. rujna 2013. o stajalištu koje treba zauzeti Europska unija u Zajedničkom odboru osnovanom u skladu s člankom 11. Sporazuma između Europske unije i Republike Moldove o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora