PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 5 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2014 SPLOŠNI IZKAZ PRIHODKOV IZKAZ ODHODKOV PO ODDELKIH Oddelek III – Komisija