Predmet T-514/15: Tužba podnesena 1. rujna 2015. – Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych protiv Komisije