Pismeno pitanje E-005230/14 Ruža Tomašić (ECR) upućeno Komisiji. Podatci priloženi uz prijenose financijskih sredstava