Predmet C-243/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. svibnja 2015. uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovačka) – Lesoochranárske zoskupenie VLK protiv Obvodný úrad Trenčín