Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 146/2013 od 15. srpnja 2013. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u