Odluka Komisije od 12/02/2014 u kojoj se određuje koncentracija kompatibilna sa zajedničkim tržištem (Predmet br. COMP/M.7138 - THYSSENKRUPP / ACCIAI SPECIALI TERNI / OUTOKUMPU VDM) prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (Samo je engleski tekst vjerodostojan)