Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1203/2012 al Comisiei din 14 decembrie 2012 privind vânzarea separată în Uniune a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate Text cu relevanță pentru SEE