Uredba Komisije (EU) br. 1148/2014 оd 28. listopada 2014. o izmjeni priloga II., VII., VIII., IX. i X. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija Tekst značajan za EGP