Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.7522 – MVV/BayWa r.e./GlendImplex/GreenCom/BEEGY) (Tekst značajan za EGP)