Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/750 оd 8. svibnja 2015. o usklađivanju frekvencijskog pojasa 1452–1492 MHz za zemaljske sustave kojima se pružaju usluge elektroničkih komunikacija u Uniji (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 3061) (Tekst značajan za EGP)