Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo