Presuda Općeg suda (drugo vijeće) od 3. prosinca 2014. .