Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2398, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, tiedoista ja asiakirjoista, jotka liittyvät kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta koskevaan hakemukseen laitoksen sisällyttämiseksi eurooppalaiseen luetteloon alusten kierrätyslaitoksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)