Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Istraživanje i inovacije kao izvori obnovljenog rasta” (COM(2014) 339 završna verzija – SWD(2014) 181 završna verzija)