Mål T-142/14: Talan väckt den 28 februari 2014 – Solar World m.fl. mot rådet