Informacije o državnim potporama dodijeljenima na temelju akta iz točke 1.j Priloga XV. Sporazumu o EGP-u koje su dostavile države EFTA-e (Uredba Komisije (EZ) br. 800/2008 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora sukladnima sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka 87. i 88. Ugovora (Uredba o općem skupnom izuzeću))