Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-7 ta’ Mejju 2015.