Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1372/2014 оd 19. prosinca 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća