Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1745 оd 30. rujna 2015. o upisu naziva u registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta (Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes (ZTS))