Presuda Općeg suda (treće vijeće) od 10. rujna 2015.$