Komunikacija Komisije – Automatsko povećanje autonomne carinske kvote na temelju Uredbe Vijeća (EU) br. 1220/2012