Rakstisks jautājums E-4614/10 Georgios Papanikolaou (PPE) Komisijai. Nodoklis par televīzijas reklāmu Grieķijā