Sag C-522/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 19. november 2014 — Sparkasse Allgäu mod Finanzamt Kempten