Zaak C-281/19: Beschikking van de president van het Hof van 18 november 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal administratif de Paris - Frankrijk) – XS/Recteur de l’académie de Paris