Sag C-281/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 18. november 2019 – XS mod Recteur de l'académie de Paris (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal administratif de Paris – Frankrig)