Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1029 af 15. juli 2020 om fastsættelse af slutdatoen for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af fåre- og gedekød i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2020/595